THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH – ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Bạn đang có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh? Bạn có dự định thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh trong thời gian tới?

Vậy thì hãy đểLHD Law Firmgiúp bạn, với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hoàn thành mọi thủ tục liên quan đến việc thay đổi thông tin trong giấy đăng ký kinh doanh. Bài viết dưới đây cung cấp thêm kiến thức về thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật mới nhất.

>>> Giải quyết tranh chấp kinh doanh hiệu quả

Thay đổi đăng ký kinh doanh là gì?

Về khái niệm, đăng ký kinh doanh được hiểu là sự ghi nhận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mặt pháp lý sự ra đời của chủ thể kinh doanh.

Theo Điều 30 Luật Doanh nghiệp năm 2020; thay đổi đăng ký kinh doanh là việc doanh nghiệp tiến hành thay đổi các thông tin có trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, việc thay đổi này của doanh nghiệp cần phải làm hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty và nộp hồ sơ thông báo tới sở kế hoạch và đầu tư. Thời hạn là trong 10 ngày kể từ ngày thay đổi; để doanh nghiệp được xác nhận thay đổi thông tin và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Doanh nghiệp sau khi có quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đã được thông qua trong nội bộ. Sau đó cần tiến hành thực hiện thủ tục thông báo thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh; trong thời hạn tối thiểu 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp có thay đổi.

THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH - ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Theo Luật doanh nghiệp 2020, khi có sự thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh, có thể kể đến các trường hợp sau:

 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty (thay đổi khác quận, cùng quận hoặc thay đổi do cập nhật địa giới hành chính)
 • Thay đổi tên công ty (bao gồm cả trường hợp thay đổi tên công ty bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt)
 • Thay đổi vốn điều lệ của công ty (tăng/giảm vốn điều lệ)
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty (bao gồm tất cả các trường hợp như bổ sung ngành nghề, giảm ngành hoặc cập nhật ngành nghề kinh doanh theo quy định mới)
 • Thay đổi về tỷ lệ góp vốn của các thành viên trong công ty (trừ trường hợp được quy định tại mục bên dưới)
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp (thay đổi loại hình từ công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên; thay đổi loại hình công ty TNHH 1 thành viên lên công ty cổ phần; thay đổi loại hình công ty TNHH 2 thành viên thành công ty cổ phần và các trường hợp ngược lại)
 • Thay đổi thông tin của người đại diện theo pháp luật, thay đổi thông tin của các thành viên góp vốn (cụ thể như thay đổi giấy tờ tùy thân, hộ khẩu thường trú,…)

*** Những trường hợp không cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Thay đổi cổ đông trong công ty cổ phần
 • Thay đổi cổ đông sang lập của công ty cổ phần (trừ trường hợp cổ đông sáng lập không góp vốn hoặc không góp không đủ vốn điều lệ trong thời hạn cam kết góp vốn)

THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH - ĐĂNG KÝ KINH DOANH

>>> Thủ tục Thành lập công ty

Mức phạt vi phạm hành chính khi chậm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Tất cả sự thay đổi cần phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh tại sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Việc chậm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ bị phạt vi phạm hành chính theo điều 31, nghị định số 50/2016/NĐ-CP, mức phạt cụ thể sẽ bao gồm:“Điều 31. Vi phạm quy định về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 01 đến 30ngày.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.
3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh các nội dung theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.”

>>> Cấp Giấy phép nhà thầu nước ngoài

Thành phần hồ sơ xin thay đổi đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thay đổi tên công ty

 • Thông báo đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Quyết định đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp.
 • Biên bản họp về việc đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi trụ sở chính

 • Thông báo đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Quyết định đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp.
 • Biên bản họp về việc đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật

 • Thông báo đổi đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
 • Quyết định đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp.
 • Biên bản họp về việc đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Bản sao CMND/hộ chiếu của đại diện pháp luật mới.

Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh

 • Thông báo đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Quyết định đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Biên bản họp về việc đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Các giấy tờ liên quan đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ

 • Thông báo đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 • Quyết định đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 • Biên bản họp về việc đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chứng nhận góp vốn của thành viên/cổ đông.

Hồ sơ thay đổi thành viên hoặc cổ đông

 • Thông báo đổi thành viên/cổ đông của doanh nghiệp.
 • Quyết định đổi thành viên/cổ đông của doanh nghiệp.
 • Biên bản họp về việc đổi thành viên/cổ đông của doanh nghiệp.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Danh sách thành viên/cổ đông mới.
 • Bản sao CMND/ hộ chiếu của thành viên/cổ đông mới.
 • Chứng nhận góp vốn của thành viên/cổ đông.

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Bước 1:Soạn thảo hồ sơ thay đổi giấy đăng ký kinh doanh kèm theo Giấy phép Kinh doanh, các giấy tờ và tài liệu liên quan đến thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh.

Bước 2:Nộp hồ sơ theo một trong các cách thức sau:

– Nộp hồ sơ qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Nộp hồ sơ trực tiếp tới Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Đối với Doanh nghiệp tại Hà Nội và Hồ Chí Minh hiện nay khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ cần làm thêm 1 bước đó là đăng ký nộp hồ sơ qua mạng cụ thể như sau:

+ Nộp hồ sơ qua mạng thông qua cổng thông tin điện tử quốc gia sau khi hồ sơ được chấp thuận hợp lệ mang bản gốc lên sở kế hoạch đầu tư nộp để đối chiếu.

+ Sau khi có thông báo nộp online hợp lệ sẽ mang bản gốc đến để nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh và nhận kết quả.

Bước 3:Nhận kết quả
Nếu như bộ hồ sơ của bạn đầy đủ và hợp lệ thì bạn sẽ nhận được kết quả theo quy định của pháp luật.

Các lưu ý khi tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Theo Luật doanh nghiệp 2014 thì nội dung Giấy chứng nhận thay đổi đăng ký doanh nghiệp sẽ chỉ có thông tin: Tên công ty, địa chỉ, vốn điều lệ, thông tin người đại diện theo pháp luật, ngoài ra đối với công ty TNHH thì có thêm thông tin chủ sở hữu công ty và thông tin thành viên góp vốn…

Các nội dung về ngành nghề kinh doanh, danh sách cổ đông sáng lập, thông tin đăng ký thuế sẽ được ghi nhận trong Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Phòng ĐKKD cấp.

Như vậy bạn sẽ cần lưu ý vấn đề sau:

 • Một là, thay đổi ngành nghề kinh doanh, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập, thay đổi thông tin thuế doanh nghiệp sẽ chỉ được Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mà thôi.
 • Hai là, thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi vốn điều lệ công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi thành viên công ty TNHH do chuyển nhượng vốn, thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên sẽ được Phòng ĐKKD cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.
 • Ba là, công ty phải khắc lại dấu khi nội dung thay đổi đăng ký kinh doanhcó thể hiện trên mẫu dấu công ty. Do vậy khi khắc dấu các công ty nên không ghi nhận quận, huyện vào như mẫu dấu cũ để tránh khi chuyển trụ sở khác quận lại phải đổi con dấu công ty.

Ngoài ra doanh nghiệp phải xuất trình tài liệu liên quan đến nội dung thay đổi trên giấy phép kinh doanh như: Thay đổi người đại diện theo pháp luật, cổ đông sáng lập, thành viên công ty, chủ sở hữu công ty phải cung cấp lại bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người mới…

Bên cạnh đó quy định về tài liệu cần có trong hồ sơ đăng ký kinh doanh còn quy định trong vòng 10 ngày kể từ ngày công ty thông qua việc thay đổi sẽ phải thông báo tới phòng Đăng ký kinh doanh. Như vậy thời gian ghi nhận trên hồ sơ cũng là một điểm quan trọng để xem xét hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh có hợp lệ không.

LIÊN HỆ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1. Văn Phòng Hồ Chí Minh ☎ 02822612929 ☒ all@lhdfirm.com

2. Văn Phòng Đà Nẵng ☎ 02366532929 ☒ danang@lhdfirm.com

3. Văn Phòng Hà Nội ☎ 02422612929 ☒ hanoi@lhdfirm.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *